Toimintaterapeutti

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

Turku Julkaistu: 08.05.2018

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueella lastenpsykiatrian vastuualueella on haettavana toimintaterapeutin toimi. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Turun lastenpsykiatrian yksikkö, joka sijaitsee Mäntymäen alueella.

Työskentely tapahtuu lastenpsykiatrian avohoidossa. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Työ on haasteellista ja monipuolista. Valitulla henkilöllä on mahdollisuus päästä mukaan kehittämään toimen työnkuvaa.

Eduksi katsotaan kokemus lapsuusikäisten toimintaterapiasta psykiatrisessa sairaala- ja/tai avohoidossa, hyvät ryhmänohjaustaidot sekä kokemus yksilö-, tiimi- ja verkostotyöstä. Ruotsinkielen taidon katsomme eduksi.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja vaativan tehtäväkokonaisuuden sekä ammattitaitoisen työryhmän kehittää ja kehittyä. Lastenpsykiatrian vastuualueen eri pisteissä työskentelevät toimintaterapeutit tekevät yhteistyötä ja kehittävät toimintaa myös yhdessä oman ammattiryhmänsä kanssa. Ammattitaidon kehittymistä tuemme suunnitelmallisella koulutuksella, työnohjauksella sekä moniammatillisen tiimin tuella.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimeen valitulta vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Hakuaika päättyy: 21.5.2018 14.00
Palkka: Kvtes, tehtäväkohtainen palkka 2368,82
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työ alkaa: 1.10.2018

Yhteystiedot:
Lisätietoja tehtävästä antaa hallinnollinen osastonhoitaja Jutta Piilinen, puh. 0400 837 055

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

http://www.vsshp.fi

Lisätiedot
Sijainti
Turku
Tehtäväalue:
Terveydenhuolto/sosiaaliala
Työsuhde:
vakituinen
Työn tyyppi:
kokopäiväinen