Sosiaalityöntekijä, 3 virkaa

Turun kaupunki

Turku Julkaistu: 16.05.2018

Kaikkia ikäryhmiä koskeva ympärivuorokautinen vaativa akuutti sosiaalityö ja kriisityön organisointi Turussa ja virka-ajan ulkopuolella lisäksi seuraavissa sopimuskunnissa: Akseli kuntayhtymä, Kaarina, Lieto, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo sekä 1.4.2017 alkaen Parainen. Onnettomuustilanteissa sosiaalipäivystys vastaa hätämajoituksen ja psykososiaalisen tuen järjestämisestä. 1.4.2017 alkaen Turun sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolella lisäksi myös koko muun Varsinais-Suomen (Taivassaloa ja Laitilaa lukuun ottamatta) sosiaalipäivystyksen ensivasteesta, mistä seuraa uusia työtehtäviä. 1.9.2017 alkaen sosiaalipäivystys työskentelee lisäksi yhteispäivystyksessä, mistä myös seuraa uusia työtehtäviä.

Turussa virka-aikana tapahtuvaan työskentelyyn kuuluu edellä kuvatun akuutin sosiaalityön lisäksi laaja-alainen sosiaalityön neuvonta- ja palveluohjaus sekä sosiaalityön palvelujen tarpeen alkukartoitus, palveluja koskevat päätökset, niiden hallinnointi ja toimeenpaneminen. Turussa virka-aikana sosiaalipäivystys vastaa kaikkien lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä sekä LsL 38§:n mukaisten lapsen kiireellisten sijoitusten arvioinnista, päätöksenteosta ja toimeenpanosta. Tarvittaessa sosiaalipäivystys myöntää kiireellisesti myös sosiaalihuoltolain mukaisia avohuollon tukitoimia ja käynnistää tuen.

Sosiaalipäivystys perustuu perustuslain ja sosiaalihuoltolain säädöksiin, jotka edellyttävät, että kunnissa on valmius vastata kiireelliseen avun tarpeeseen.

Työtä ohjaavat muun muassa sosiaalihuolto-, päihdehuolto-, lastensuojelu-, vammaispalvelu- ja hallintolaki sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/15 mukaan.

Lisäksi edellytetään hyvää paineensietokykyä, kykyä riskien arviointin ja laaja-alaista asiantuntemusta eri asiakasryhmistä, sosiaalisista ongelmista, sosiaalityön ja yhteiskunnan palveluista sekä kokemusta sosiaalityöstä ja lastensuojelusta.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ja dynaamisen työyhteisön. Työparius ja tiimissä työskentely ovat voimavara haastavaan työhön. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja vaikeiden tilanteiden akuutti purku on myös järjestetty.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy: 30.5.2018 15.00
Palkka: 3 022,00 €/kk
Työn luonne: Kokoaikatyö, vuorotyö
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työ alkaa: 1.8.2018

Yhteystiedot
Johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas, Turun Sosiaalipäivystys puh. 0500 783 312, kaarina.katas@turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Lisätiedot
Sijainti
Turku
Tehtäväalue:
Terveydenhuolto/sosiaaliala, Asiakaspalvelu/palvelu
Työsuhde:
vakituinen
Työn tyyppi:
kokopäiväinen