Skip to content

Massakoordinaattori

Turun kaupunki

Turku Julkaistu: 05.02.2020

Haemme massakoordinaattoria kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentamisen palvelualueelle.

Massakoordinaattorin pääasiallinen tehtävä tulee olemaan sekä hyödynnettävien maa- ja purkumassojen koordinoiminen, että kaupungin rakennuttamissa kohteissa syntyvien ei hyödynnettävien ylijäämämassojen sijoituspaikojen selvittäminen ja optimointi.

Koordinaattori pitää yllä tietoa massojen sijoittelusta ja materiaalien saanti- ja syntypaikoista, optimoi kuljetusmatkoja ja varmistaa niihin liittyvän lupamenettelyn yhteistyössä kaupungin sidosyksikköyhtiö Kiertomaa Oy:n kanssa, mukaan lukien läjitysalueet, jotka eivät ole Kiertomaa Oy:n vastuulla. Koordinaattori ottaa osaa tarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan massojen siirron optimoinnin näkökulmasta. Koordinaattori on selvillä alueella syntyvistä teollisuuden sivuvirroista, kaupungin purkukohteista ja kehittää osaltaan niiden hyötykäyttöä. Koordinaattori kehittää rakentamiseen liittyvää päästölaskentaa infrarakentamiseen ja kiertotaloustoimintaan liittyen.

Tehtävänkuvaa voidaan tarkentaa valittavan henkilön kokemuksen perusteella.
Palkka on 3.396,60 €/kk, teknisten sopimuksen ammattialalisä enintään 8 % kokemuksesta riippuen.

Vakanssin kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Paikkatieto-osaaminen katsotaan eduksi. Työtehtävien hoitaminen edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsesi kehittämiseen voimakkaasti kehittyvällä alalla.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikennepalveluista.

Massakoordinaattori sijoittuu kaupunkiympäristön rakennuttamisyksikköön, jonka tehtävänä on rakennuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti katuja, toreja, puistoja, siltoja, viheralueita ja muita yleisten alueiden infrarakenteita. Yksikkö kilpailuttaa urakoitsijat ja palveluntuottajat.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää p. 040 6743 740, etunimi.sukunimi@turku.fi.

 

Hakuaika: 04.02.2020 – 24.02.2020 15:00
Rekrytoiva yksikkö: Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
Työ alkaa: 16.3.2020 tai sopimuksen mukaan
Palkka: 3.396,60 €/kk
Työavain: TKU00-61-9-20
Linkki työpaikan esittelysivullehttp://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Lisätiedot
Sijainti
Turku
Tehtäväalue:
Tekniikka
Työsuhde:
vakituinen
Työn tyyppi:
kokopäiväinen