Luokanopettaja

Turun kaupunki

Turku Julkaistu: 16.05.2018

Luokanopettajan virka 800188 Yli-Maarian koulussa 1.8.2018 lukien.
Eduksi katsotaan valmius opettaa liikuntaa, musiikkia ja käsitöitä luokka-asteilla 1-6 sekä tarvittaessa uskontoa luokka-asteilla 1-9.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.
Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy: 30.5.2018 15.00
Palkka: OVTES:n mukaisesti
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työ alkaa: 1.8.2018

Yhteystiedot
Apulaisrehtori Mia Autio p. 050 4323628,
Rehtori Marianne Ulfstedt p. 040 1648972

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätiedot
Sijainti
Turku
Tehtäväalue:
Koulutus/opetus
Työsuhde:
vakituinen
Työn tyyppi:
kokopäiväinen